Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Uttagsregler tjänstepension BTP

Kollektivavtalet BTP omfattar anställda inom bank och finans. Avtalet är uppdelat i två avdelningar: BTP1 och BTP2 (BTPK). Enligt BTP avtalet har du möjlighet att ändra utbetalningstiden enligt dessa villkor:

Uttagsregler BTP1

För alla anställda som är födda 1979 eller senare
  • Gör du inget val betalas pensionen ut så länge du lever och vid 65 års ålder.
  • Pensionen kan betalas ut tidigast från 55 års ålder. Då krävs pensioneringssyfte*.
  • Valbar del: utbetalningen för den valbara delen kan antingen vara tidsbegränsad på 5-20 år (3 år om utbetalningen upphör vid 65 års ålder) eller så länge du lever.
  • Trygg del: betalas altlid ut så länge du lever.
  • Pensionen kan betalas ut helt eller delvis, så kallat partiellt uttag (max tre delar)**.

Uttagsregler BTP2 (BTPK)

För alla anställda som är födda 1978 eller tidigare
  • Gör du inget val betalas pensionen ut under fem år och vid 65 års ålder.
  • Pensionen kan betalas ut tidigast från 55 års ålder. Då krävs pensioneringssyfte*.
  • Utbetalningen kan antingen vara tidsbegränsad på 6 månader till 30 år eller så länge du lever.

* Utbetalning av pension förutsätter att den anställde avgår ur tjänst i sin helhet eller efter arbetsgivarens godkännande partiellt.

**Utbetalning kan inte göras med större andel av försäkringen än som motsvarar den reducerade arbetstiden.