Skip to content

کارت ها و پرداخت ها

ما کارت های حساب بانکی و کارت های اعتباری ارائه می دهیم. در صورت تمایل به داشتن اطلاعات بیشتر درباره انواع کارت ها، لطفاً با دفتر شعبه محلی خود تماس بگیرید.

تمام خریدهای شما با استفاده از کارت در یک صورتحساب ماهیانه جمع خواهد شد و شما می‌توانید کل مبلغ را پرداخت کنید یا آن را قسط بندی کنید. اگر با کارت بدهی پرداخت کنید، موقع خرید چیزی، پول مستقیماً از حساب شما برداشت می‌شود.
کارت‌های ما بیمه‌های متعدد و خدمات ارزشمند دیگری دارند که در سوئد و سایر کشورها قابل استفاده هستند.

به خاطر داشته باشید که کارت یک سند باارزش است. بنابراین حائز اهمیت است که به روش امن از کارت خود مراقبت کنید

هیچ وقت کارت و کد خود را یک جا نگه ندارید

در حساب مربوط به کارت مبلغ زیادی نگه ندارید