Hoppa till textinnehållet

2020-02-28 09:00

Swedbank Boindex fjärde kvartalet 2019: Fortsatt goda möjligheter för hushållen att köpa bostad – men stora variationer mellan olika kommuner

Hushållens köpkraft vid köp av bostad är fortfarande generellt sett god. Lägre bolåneräntor har kompenserat hushållen för stigande bostadspriser Det visar Swedbanks Boindex för fjärde kvartalet 2019. I genomsnitt lägger hushållen 26 procent av den disponibla inkomsten på sitt boende. Men variationen i köpkraft är stor mellan olika grupper i samhället och på olika orter runt om i landet.

Swedbanks Boindex för fjärde kvartalet 2019 ligger på 117. Det innebär att ett hushåll som köpte en bostad under förra årets sista kvartal i genomsnitt lägger 26 procent av sin disponibla inkomst på boendet. Köpkraften är generellt god eftersom boindex överstiger 100. 

- Även om situationen ser bra ut generellt sett har vissa grupper i samhället det fortsatt mycket tufft, inte minst ensamstående och unga. Var man bor och om man bor i småhus eller bostadsrätt spelar också stor roll, säger Arturo Arques Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Stora förändringar i vissa kommuner
Förändringarna i Swedbanks boindex är små och för riket som helhet blir effekten liten. I vissa kommuner är förändringarna dock stora. I Falkenberg minskade till exempel boindex med sju enheter för sammanboende med barn i småhus och steg med sju enheter för samma typhushåll bostadsrätt. I Karlskrona ökade boindex med åtta enheter för sammanboende med barn i småhus och var oförändrat för samma typhushåll i bostadsrätt. I Skellefteå sjönk boindex för samtliga typhushåll.

Olika lokala förutsättningar ger varierande prisutveckling
69 procent av alla småhus säljs i orter utanför storstadsregionerna. Mellan kvartal tre och fyra steg priserna på småhus med fem procent i kommuner med fler än 75 000 invånare samtidigt som priserna sjönk med tre procent i Stockholm stad. 56 procent av alla bostadsrätter säljs i storstadsregionerna. Priserna sjönk som mest i Malmöregionen där priserna sjönk med sex procent. I kommuner med färre än 75 000 invånare steg priserna med fem procent.

- Det finns flera marknader i marknaden när det gäller bostäder, dels skiljer det sig mellan småhus och bostadsrätter, dels varierar prisutvecklingen i olika delar av landet. Därför är det viktigt att sätta sig in i hur de lokala förutsättningarna ser ut när man ska köpa bostad, säger Arturo Arques.

För mer information:    
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62        
www.swedbank.se/arturosblogg

Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38        
www.swedbank.se/privatekonomi
www.swedbank.se/framtid