Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Valutariskhantering

Vi kan hjälpa dig till en bedömning av valutarisken i den dagliga verksamheten eller i en specifik affär. Vi erbjuder en rad produkter för att minimera valutarisken i varje enskild affär.

Valutaväxling

En valutaväxling är en transaktion mellan två valutor där du köper den ena och säljer den andra.

Valutatermin

Beräkna vad det exakta utfallet av en affär blir i svenska kronor, även om affären sker längre fram i tiden.

Valutaoption

En valutaoption försäkrar dig mot snabba och kraftiga valutasvängningar.

Valutaswap

Ger dig möjlighet att minska företagets valutaexponering under en period, genom att byta en valuta mot en annan.

Valutalån

Fördelaktigt om du har framtida exportfordringar som du behöver växla till svenska kronor.

FX Trade – valutahandel via internet

Med FX Trade kan du genomföra dina valutatransaktioner till aktuellt marknadspris via internet.

LEI Legal Entity Identifier

Handlar ert företag med värdepapper eller andra finansiella instrument? Här kan du registrera en LEI-kod.